Home Page > Regles i FAQs

HOME PAGE HOME PAGE PRIMERA PÁGINA HOME PAGE PRIMERA PÀGINA HOME PAGE
PARTITA IN CORSO PARTIDA ATUAL PARTIDA ACTUAL ONGOING GAME PARTIDA ACTUAL PARTIJA VO TEK
DATI SULLA PARTITA DADOS SOBRE A PARTIDA DATOS SOBRE LA PARTIDA GAME DATA DADES SOBRE LA PARTIDA PODATOCI NA PARTIJATA
REGOLE E FAQ REGRAS E FAQS REGLAS Y FAQS RULES AND FAQS REGLES I FAQS
Introducció - Regles
FAQs
- Abreviacions
PRAVILA I FAQ
SIMULAZIONE DIPLOMATICA SIMULAÇÃO DIPLOMÁTICA SIMULACIÓN DIPLOMÁTICA DIPLOMACY SIMULATION SIMULACIÓ DIPLOMÀTICA DIPLOMATSKO SIMULIRAWE
PRECEDENTI PARTITE PRECEDENTES PARTIDAS PARTIDAS PRECEDENTES PREVIOUS GAMES PARTIDES PRECEDENTS PRETHODENI PARTII
PUNTEGGI E STATISTICHE PONTOS E ESTATÍSTICAS TANTEOS Y ESTADÍSTICAS SCORES AND STATISTICS PUNTUACIONS I ESTADÍSTIQUES BODUVAWA I STATISTIKI
LINK E RINGRAZIAMENTI LINKS E AGRADECIMENTOS ENLACES Y AGRADECIMIENTOS LINKS AND THANKS ENLLAÇOS I AGRAÏMENTS LINKOVI I BLAGODARNOST

 

INTRODUCCIÓ

Diplomacy es un maravellòs joc de simulació creat per Avalon Hill, està ambientat a l’Europa del periode comprès entre 1815 i 1914. Si penses que Risk és un interesant joc d’estratègia o de guerra, probablement és perquè no coneixes Diplomacy. Comparar Diplomacy amb Risk seria com comparar una partida de Poker amb un joc de parxís.
Hi ha molts sites on es pot jugar Diplomacy. De totes maneres, aquest té certes particularitats: en el nostre joc participen jugadors de diferents Païssos i diverses llengües, fins ara estem publicats en sis idiomes (italià, macedoni, portuguès, castellà, català i anglès), en un futur afegirem d’altres; de qualsevol manera no tenim notícies de que hi hagi un altre lloc on es pugui jugar diplomacy en macedoni! I n’hi ha més: tenim el màxim respecte al moment de representar l’època en que està ambientat el joc. Els nostres jugadors reben relats de les seves Ambaixades, notícies d’arreu del món, telegrames d’altres Caps de Estat, resums de premsa, demandes d’entrevistes, relacions de serveis secrets, models de tractats que poden utilitzar en les seves negociacions, mapes amb la situació política d’Europa. La diplomàcia pública té el seu espai així com la secreta: a cada estació es publica un mapa de la situació i els resums dels periodistes que participen al joc. A la versió amb equips regeixen regles constitucionals que determinen drets i deures de cada jugador dins de l’equip. No s’alarmeu els puristes, ja que això ho fem sense alterar les regles del Diplomacy clàssic.
Reserva’t un lloc a la propera partida enviant un
email.

AMUNT

 

REGLES

01. REGLES DE LA CASA
En aquesta pàgina no publiquem les regles del joc, sinò sols les regles "de la casa", per jugar amb nosaltres per Internet. Les regles del joc que apliquem són les que foren publicades per Avalon Hill a l’any 2000 (es poden trobar
aquí en anglés en format .pdf), excepte al que estigui escrit per aquesta pàgina, a les FAQ o establert durant la partida. Es poden demanar les regles complertes en castellà a aquest email , però recordeu que de totes maneres no serà oficial.

02. NÚMERO DE JUGADORS
Les inscripcions s’obren amb una invitació del GM als jugadors que hagin manifestat el seu interès (enviant aquí un email ) o que estiguin potencialment interessats. El GM estableix un termini (prorrogable) en el qual es tanquen les inscripcions. La partida comença només si hi ha al menys 7 jugadors inscrits. En el cas en que hi hagi masses inscrits, el GM decidirà quins no seran acceptats, comunicant els criteris sobre els que la selecció ha estat feta. En el cas d’al menys 14 inscripcions es pot fer una partida amb equips: les regles per aquesta partida estan escrites més endavant.
ATENCIÓ: el GM es reserva el dret de no admetre al joc un jugador per greus motius.

03. DADES NECESSÀRIES
A l’inscriure’s, a cada jugador se li demanen nom, ciutadania i email principal (que seran publicats); ciutat on viu (només per finalitats d’estadística); cognom, primera llengua, altres llengües parlades, email de reserva, telèfon, móbil, (tot per les eventuals necessitats del joc, però no seran publicats).

04. LLENGÜES DE JOC
Aquest lloc farà tots els esforços per assegurar que la teva llengua mare tambè estigui com a llengua oficial, però per òbvies raons no pot garantir-ho. Per millorar, la teva ajuda serà molt apreciada!
Es considera "llengua de treball" (usada per comunicacions multilaterals entre el GM i els jugadors) la llengua parlada per tots els jugadors i, si no hi ha una sola, s’escolliran dues o més. Les "llengües oficials" (usades per les comunicacions bilaterals amb el GM i al lloc) són les primeres llengües de tots els jugadors. Les altres llengües, amb les que els jugadors poden comunicar entre sí, s’identifiquen com "llengües d’ús".

05. ASSIGNACIÓ DELS JUGADORS ALS EQUIPS
Es fa per sorteig per part del GM. A les partides amb equips, el sorteig pot ser efectuat segons els criteris que seran comunicats.

06. TEMPS DE JOC
Per a la primera sèrie d’ordres, els jugadors tenen dues setmanes de temps (quatre en el joc amb equips). De seguida hi haurà una setmana per a cada moviment (dues en el joc per equips). Per problemes tècnics, per particulars exigències del GM o per necessitats del joc, aquests temps poden ser dilatats una tantum mitjançant comunicació del GM als jugadors. Per a presentar les apel·lacions contra las decisions del GM, per a la construcció o destrucció d’Unitats, per a les retirades, són concedides 24 hores (48 o 72 en el joc amb equips).

07. DESENVOLUPAMENT DEL JOC
Les negociacions diplomàtiques són fetes per email, per telèfon, en trobades personals, a travès de mediadors, etc.

08. EMAIL REGISTRADA
Cada jugador té una direcció email principal (i pública) i una o més direccions de reserva (que són conegudes pel GM). Només des d’aquestes direccions "acreditades" poden ser enviades les ordres. Les comunicacions de canvi de les direccions acreditades han de venir des d’una direcció acreditada.

09. PRESENTACIÓ DE LES ORDRES
Les ordres poden ser trameses exclusivament per email.
Obviament no està garantit que el GM estarà allà esperant el missatge ni que ell entendrà i/o escriurà correctament les ordres; sobre aquestes ordres no hi haurà confirmació.
A l’escriure les ordres s’ha de respectar la sintaxi del joc, amb atenció: com està indicat a la
taula d’abreviacions, les Unitats són indicades amb una lletra majúscula (A o F), els territoris són indicats amb tres lletres majúscules (PIC, ROM, etc.), les ordres són indicades amb dos signes (xx per mantenir-se, >> per atacar, ^^ per transportar, // per recolzar, << per retirar-se, ++ per la construcció, -- per la dissolució).
Els jugadors donen les ordres a les seves Unitats escrivint-les per email al
GM . L’email haurà d’arribar amb les següents dades (i cap altra): al subjecte: "PAÍS - estació i any (número d’ordre)"; al text: ordres (cada Unitat en una línea diferent).
Exemple:
AUSTRIA-HUNGRÍA - Primavera 1901 (3)
F TRI // A SER >> ALB
A SER >> ALB
A VIE xx
EI número d’ordre indica que les ordres substitueixen (totalment) un conjunt d’ordres precedents. Aconsellem transmetre els conjunts d’ordres mà a mà que siguin modificats i de totes formes enviar un conjunt provisional; el GM utilitzarà l’últim conjunt d’ordres que hagi arribat dins del plaç. ELS EMAILS QUE ARRIBIN FORA DE PLAÇ SERAN CONSIDERATS NULS; de totes maneres es té en compte l’hora en que el GM baixa el correu electrònic. Per això NO revelis els teus plans ni tan sols després del venciment del termini. En cas de falta del número d’ordre, serà acceptat l’últim conjunt d’ordres que hagi arribat: però -atenció- es freqüent que un conjunt d’ordres precedent arribi DESPRÉS d’un successiu, per tant POSA SEMPRE el número d’ordre.

10. INTERPRETACIÓ DE LES ORDRES
Sempre que sigui possible, el GM confirmarà les ordres rebudes. El consell és enviar les ordres amb suficient anticipació respecte al venciment del plaç, per tenir temps de rebre la confirmació i de corregir els eventuals errors sintàctics. Seran considerades vàlides les ordres unívocament interpretables. Per evitar errors irremediables, els jugadors poden, durant la setmana sol·licitar al GM explicacions sobre les eventuals conseqüències de les seves ordres al GM; la formulació acceptada és "si jo ordeno aquest moviment i Rússia ordena aquest altre, què succeeix?"; o també: "es pot donar aquesta ordre?". Les respostes NO estan garantides i depenen de la disponibilitat del GM en el moment donat. Les ordres que no arribin, que arribin amb errors o que arribin fragmentades, seran considerades com ordres d’aturada per a totes les Unitats. Si no arriben ordres de construcció, destrucció o retirada, el GM decidirà per sorteig. En el cas de retirada, en el sorteig no serà tinguda en consideració la possibilitat de destruir l’Unitat que pugués retirar-se.

11. APEL·LACIONS
Eventuals contestacions (apel·lacions) o demandes d’explicacions hauran d’arribar al GM dins del plaç que hagi estat comunicat. El GM analitzarà les apelacions i les argumentacions del jugador sobre els fets i les regles; eventualment ell recorrirà a altres jutges o fins podrà convocar una conferència internacional. En tot cas, desprès de la discussió, el GM té la paraula final sobre cada interpretació de les fonts de les regles (regles de Diplomàcia, regles de la casa, FAQs, decisions precedents, realisme del joc, etc.).

12. REVOLTA
Un jugador que abandoni la partida abans de quan hagi realment acabat, té les següents opcions:
- retirar-se sense més, deixant totes les seves unitats en revolta; en aquest cas el GM intentarà trobar una substitució;
- deixar el lloc a una altra persona, QUE NO POT SER UN DELS JUGADORS DE LA PARTIDA, sota pena de exclusió definitiva del joc present i de les partides futures; un jugador que hagi estat substituït no pot reprendre el seu lloc al joc.
Al jugador que no transmeti les seves ordres se li apliquen les regles següents:
- a la primera omissió, serà contactat pel GM per confirmar que vol seguir al joc o deixar-lo;
- a la segona omissió: si consecutiva, serà expulsat; si no consecutiva, serà substituït només en el cas que hagi candidats a prendre el seu lloc (en cas de joc amb equips, també es necessita el consentiment de l’equip);
- a la tercera omissió, el jugador serà expulsat.

13. CONFERÈNCIA DE PAU
Per establir l’ordre final del mapa geopolític d’Europa, al final del joc, és convocada una Conferència de Pau, presidida pel GM, durant la qual les potències es canvien territoris, defineixen estatuts especials, estableixen ciutats lliures, condicions de desarmament, reparacions, etc.
En qualsevol moment, qualsevol jugador pot demanar al GM (encara que quedant-se anònim als demés) la convocatòria d’una Conferència de Pau anticipada: desprès d’haver verificat el consentiment en principi de part dels demés jugadors, el GM convocarà i presidirà la Conferència de Pau, tenint en ella un paper POLÍTIC. En el cas de que la Conferència no arribi al seu final, les hostilitats recomençaran. En el cas en que s’arribi a un acord, encara que per finalitats estadístiques es considerarà guanyador al que haurà conquerit al camp de batalla el major número de centres d’abastiment (o sigui en el moment en que la conferència és convocada), a l’avaluació de qualitat es tindrà en compte l’actitut a la Conferència de Pau. Aquestes regles no permeten que alguns jugadors es posin d’acord per a un "empat".

14. JOC BLOQUEJAT
Si el GM considera que la partida està bloquejada al repetir-se cíclicament els mateixos moviments, pot convocar la Conferència de Pau d’ofici.

15. OBSERVADORS
Els observadors que es presentin al GM són benvinguts. En cas que li agradés tenir un paper més actiu, són convidats a registrar-se com a periodistes, mediadors, ambaixadors (si són acceptats per un altre jugador o equips), Caps d’altres estats i així per davant.

16. EL QUE ÉS PERMÉS I EL QUE NO HO ESTÀ
1. Adelantar un email rebut d’un dels jugadors a un altre jugador no seria normalment considerat bona educació, però és acceptat a la nostra partida.
2. Acordar sobre la construcció d’Unitats o les retirades seria contrari a la lletra de les regles; de totes maneres és acceptat a la nostra partida perquè opinem que, al contrari del que succeeix a la partida cara a cara, no hi ha manera de verificar si els jugadors estan comunicant entre ells.
3. És sumament maleducat deixar la partida només perquè la guerra està surtint malament.
4. Se suposa que cada jugador s’inscriu a la partida sense estar vinculat per acords pre-existents amb altres jugadors.
5. Un llenguatge obscè o gratuitament insultant és considerat absolutament no adecuat per jugar en aquesta partida i serà advertit pel GM.
6. És considerat incorrecte contactar al GM per obtenir informacions que ell no pot donar confiant en la seva bona fe i potser en la seva ingenuitat.
7. És incorrecte i increïblement estúpid intentar substituir al GM ignorant el seu estatus d’autoritat final sobre tot el que es refereixi al joc.
8. Està prohibit intentar influenciar a un jugador a la partida a travès d’amenaces o concessions relacionades a una partida futura o a una partida jugada contemporàniament en un altre lloc. Amb major raó està prohibit, a més de ser increïblement deslleial, influenciar un jugador o al GM a travès d’amenaces o concessions a la vida real.
9. Un no es pot inscriure dos cops a la mateixa partida donant a creure que es tracta de dos jugadors diferents; si això succeeix, el responsable serà expulsat de la partida i exclòs de les partides futures.
10. Un jugador no pot concedir el control del seu email a un altre jugador, ni tan sols del seu mateix equip, ABSOLUTAMENT SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA; si això succeís, els dos jugadors implicats serien exclossos de la partida en curs i de les futures. I això a part del fet que presentar-se com una altra persona és considerat criminal en molts païssos.
11. Està prohibit i és deslleial usar els seus propis coneixements informàtics per prendre ventatja sobre els demés jugadors, per exemple desxifrant els seus passwords, penetrant als seus programes de correu electrònic, modificant els seus emails per aparèixer com un altre jugador o com el GM, etc. Aquesta és una partida de Diplomàcia, on l’email és sols un mitjà de comunicació; no és una competició entre hackers. Ignorar aquesta regla porta a l’exclussió permanent de la partida en curs i de les partides futures.
12. Identificar una carència o un error en aquestes regles no és una bona raó per utilitzar-ho. Si tens un dubte sobre si quelcom que penses fer està permés o prohibit, és suficient preguntar-ho al GM.
13. Tota forma d’actitut ofensiva, especialment la que continua després que el GM hagi convidat a un jugador a interrompre-la, pot ser un motiu vàlit per excloure aquest jugador del joc.

17. PARTIDA PER EQUIPS
"Partida per equips" significa que les 7 Potències són dirigides cadascuna per més d’un jugador, contemporàniament, en base a les regles "internes".
Els avantatges del joc amb equips són: que tots poden participar en el cas que hi hagi més de 13 candidats; i que s’afegeixi una dimensió de política interna al joc. El joc amb equips es caracteritza pel fet que cada tipus de decissió és presa per un jugador diferent de l’equip; però un cop que les ordres han arribat al GM, tot segueix com en la partida normal, així que des de l’exterior no es noten diferències amb el joc individual.
Els candidats acceptats formen equips sortejats pel GM; el sorteig pot ser "condicionat" segons criteris que seran comunicats (per exemple es podrien posar al mateix equip jugadors que parlen la mateixa llengua). Cada equip ha de tenir el mateix número de jugadors i el que cada jugador podrà fer dependrà de quants siguin els jugadors, segons es llegeix a la següent taula.

  1r jugador 2n jugador 3r jugador 4t jugador 5é jugador 6é jugador
amb 1 jugador per equip L’únic jugador ho fa tot.          
amb 2 jugadors per equip Primer Ministre: Pren totes les decisions. Lliure (1). Té el dret d’enviar ordres "de reserva" a cada torn. Aquestes ordres seran acceptades només si el Primer Ministre no havia enviat les ordres "oficials"; el segon jugador tindrà aleshores el dret de prendre el lloc de Primer Ministre. En aquest cas, el compte dels 4 anys per a les noves eleccions recomençarà des de zero.        
amb 3 jugadors per equip Primer Ministre: Pren la responsabilitat de l’Exèrcit o de la Marina (a la seva elecció); atorga els càrrecs als demés jugadors, puguent cessar-los; decideix quines unitats construir i on. Ministre de Guerra o de  Marina: mou els Exèrcits o les Flotes, depenent del que hagi decidit el Primer Ministre. Lliure (1). Com una oposició, el jugador pot enviar "ordres-ombra" que seran acceptades en el cas d’omissió de la part del Ministre titular: en aquest cas el 3er jugador pren el lloc del Segon Ministre i el manté al menys per un any. En el cas que ambdòs, el Primer Ministre i el Segon Ministre omiteixin enviar les seves ordres, el 3r jugador pren el càrrec de Primer Ministre.      
amb 4 jugadors per equip Primer Ministre i Ministre d’Assumptes Exteriors: Pren totes les decissions, però no dóna ell les ordres. Decideix quines unitats construir i on fer-ho. Atorga els càrrecs als demés jugadors, puguent cessar-los. Ministre de Guerra: mou els Exèrcits. Ministre de Marina: mou les Flotes. Lliure (1). Com una oposició, el jugador pot enviar "ordres-ombra" que seran acceptades en el cas d’omissió de la part del Ministre titular: en aquest cas el 4t jugador pren el seu lloc i manté el lloc al menys per un any.    
amb 5 jugadors per equip Primer Ministre: atorga els càrrecs als demés jugadors, puguent cessar-los; decideix quines unitats seran construides. Ministre d’Assumptes Exteriors: participa a les conferències internacionals, signa els tractats registrats (4) i presenta les apel·lacions. Ministre de Guerra: mou els Exèrcits i decideix on seran construits. Ministre de Marina: mou les Flotes i decideix on seran construides. Lliure (1).  
amb 6 jugadors per equip Primer Ministre: atorga els càrrecs als demés jugadors, puguent cessar-los. Ministre d’Assumptes Exteriors: participa a les conferències internacionals i signa els tractats registrats (4) i presenta les apel·lacions. Ministre de Guerra: mou els Exèrcits. Ministre de Marina: mou les Flotes. Ministre d’Economia: decideix quines unitats seran construides o destruides i on. Lliure (1).
(1) "Lliure" significa que el seu paper és decidit pel Primer Ministre, que pot donar-li qualsevol feina que no impliqui el control d’unitats. Per exemple periodista (escriu articles de premsa), portaveu (parla amb la premsa i escriu els comunicats oficials), Cap del Servei Jurídic (revisa totes les decisions del GM per veure si hi ha errors i prepara les apel·lacions), Ambaixador (s’encarrega de les relacions amb un sol País), traductor, Cap de Serveis Secrets (el seu paper oficial és diferent, però en realitat tracta de descobrir secrets, anticipar moviments, buscar contactes, s’apropa als enemics), Ministre de Propaganda (comunica la ideologia de l’Estat i les motivacions per les quals es van prendre les seves decisions), etc.
(2) Els tractats són "registrats" si són enviats al GM per totes les parts firmants per a que els depositi.

Evidentement la taula exposa només els poders jurídicament relevants; però el Primer Ministre té totes les responsabilitats polítiques i el poder de cessar als seus Ministres, la possibilitat de donar-los les ordres i de dictar la línia política, diplomàtica i militar, representant a l’Estat i comunicant amb els demés equips amb l’autoritat del seu càrrec.
El Primer Ministre és escollit a cada equip per acord entre tots els jugadors o a travès d’eleccions on  els jugadors de l’equip es poden proposar com candidats i votar; el jugador que rebi la majoria de vots vàlidament expressats pren el càrrec de Primer Ministre i es queda al càrrec per quatre anys.
Si al final de les eleccions dos o més jugadors obtinguessin el mateix número de vots, els "periodistes" seran convidats a escollir el Primer Ministre; i el seu poder de vot dependrà del número i de la qualitat dels articles que haguessin publicat durant la partida. Si després d’aquest vot fos necessari un nou escrutini, serà el GM qui nominarà el Primer Ministre.
Encara que els quatre anys del seu poder no hagin acabat, el Primer Ministre pot ser revocat (obligat a dimitir) per la majoria dels jugadors del seu equip, a condició que ells es posin d’acord sobre el nom del nou Primer Ministre i que contemporàniament ell presenti el seu nou Gabinet. En aquest cas el compte dels 4 anys per a les noves eleccions recomençarà des de zero.
El número de jugadors per equip pot variar durant la partida.

AMUNT

 

FAQ

Encara no hi ha FAQs en català, pots llegir-les en italià, portuguès, castellà, anglès

altres preguntes

AMUNT

 

ABREVIACIONS

A

exèrcit

BOH

Bohèmia

NTH

Mar del Nord

F

flota

BOT

Golf de Bòtnia

NWG

Mar de Noruega

xx

mantenir-se

BRE

Brest

NWY

Noruega

>> 

va a

BUD

Budapest

PAR

París

//

recolza

BUL

Bulgària

PIC

Picardia

^^

transporta

BUR

Borgonya

PIE

Piamont

<< 

es retira

CLY

Clyde

POR

Portugal

++

construir

CON

Constantinopla

PRU

Prússia

--

dissoldre

DEN

Dinamarca

ROM

Roma

(E)

Est

EAS

Mediterrània Oriental

RUH

Ruhr

(N)

Nord

EDI

Edimburg

RUM

Romania

(S)

Sud

ENG

La Mànega

SER

Sèrvia

AT

Àustria-Hongria

FIN

Finlàndia

SEV

Sevastopol

DE

Alemanya

GAL

Galitzia

SIL

Silesia

FR

França

GAS

Gascònia

SKA

Skagerrak

IT

Itàlia

GRE

Grècia

SMY

Esmirna

RU

Rússia

HEL

Golf d’Helgoland

SPA

Espanya

TR

Turquia

HOL

Holanda

STP

Sant Petersburg

UK

Regne Unit

ION

Mar Jònica

SWE

Suècia

GM

Game Master

IRI

Mar d’Irlanda

SYR

Síria

@

centres d’abastiment

KIE

Kiel

TRI

Trieste

ADR

Mar Adriàtica

LON

Londres

TRL

Tirol

AEG

Mar Egea

LVN

Livònia

TUN

Tuníssia

ALB

Albània

LVP

Liverpool

TUS

Toscana

ANK

Ankara

LYO

Golfo de Lleó

TYS

Mar Tirrena

APU

Apúlia

MAO

Atlàntic Central

UKR

Ucraïna

ARM

Armènia

MAR

Marsella

VEN

Venècia

BAL

Mar Bàltica

MOS

Moscou

VIE

Viena

BAR

Mar de Barents

MUN

Múnic

WAL

Gales

BEL

Bèlgica

NAF

Àfrica del Nord

WAR

Varsòvia

BER

Berlí

NAP

Nàpols

WES

Mediterrània Occidental

BLA

Mar Negra

NAO

Atlàntic Septentrional

YOR

Yorkshire

AMUNT